50.000 x bedankt !

Meer dan 50.000 betogers kwamen op 16 mei op straat om de pensioen hervorming van de regering-Michel aan te klagen, meer bepaald het pensioensysteem met punten.
Even ter herinnering: elk gewerkt jaar zal in punten omgezet worden en pas in het jaar van uw pensioen zal het bedrag dat overeenstemt met punten bekend zijn, in functie onder meer van een economische variabele. Een echte loterij die wij, als verdedigers van de werknemers, van in den beginne aan de kaak hebben gesteld. Het VSOA stond onmiddellijk positief tegenover de oproep tot mobilisering. Ik wil u allen bedanken voor uw deelname aan de betoging. 
Loopbaanverlenging, afschaffing van de bonificatie voor het diploma, hervorming van de tantièmes, van in het begin van de legislatuur krijgt het Openbaar ambt de volle laag met de hervormingen inzake pensioenen. Dit allemaal met als leidraad de doelstelling om te besparen op de openbare uitgaven.

Onze beleidsmakers beschouwen de ambtenaren als een overbeschermde categorie van werknemers.

Ik kreeg meerdere keren de gelegenheid om te herhalen dat onze beleidsmakers, gedreven door puur dogmatische zienswijzen, de ambtenaren beschouwen als een overbeschermde categorie van werknemers. Door aanhoudend dit fake-news te verspreiden, blijft er altijd wel iets van hangen. Zo publiceerde het weekblad Knack, de dag van de betoging een artikel met als titel: “Hoeveel moet u sparen om hetzelfde pensioen te krijgen als een ambtenaar?”. Men is er dus in geslaagd om een boodschap te brengen met de bedoeling te doen geloven dat de ambtenaren te hoge pensioenen genieten.  Daarmee wordt een gevoel van jaloersheid aangewakkerd in plaats van de aandacht te trekken op de rechtvaardige eis van een billijk pensioen voor iedereen. Hierdoor wordt een gevoel van afgunst verscherpt tegen een bepaalde categorie van werknemers: de ambtenaren.  

Onze pensioenen lbehoren amper tot het Europees gemiddelde, in tegenstelling tot de pensioenen in de privésector, die lager liggen dan in de ons omringende landen. En de regering beslist, om deze nonsens tegemoet te komen, niet om ze gelijk te stellen, maar opnieuw met de vinger te wijzen naar het Openbaar ambt en zijn zogenaamde voordelen inzake pensioenen.
We hoopten dat de demonstratie onze leidinggevenden de gelegenheid zou bieden om zich in vraag te stellen. Maar daar is niets van gekomen als ik terugkijk op de reacties van de voorzitters van twee partijen uit de meerderheid die, vanuit hun ivoren toren, niets begrijpen en zich zelfs verontwaardigen omdat de vakbonden durven reageren tegen hun schijnwijsheid. We zullen dat niet vergeten!

Sociale verkiezingen

Dit jaar zullen tussen 3 en 7 december 2018 bij de Belgische Spoorwegen de eerste sociale verkiezingen plaatsvinden. VSOA zal hieraan deelnemen We hebben de hulp van iedereen nodig en als u mensen kent die in die entiteiten werkzaam zijn, vraag hen dat ze zich kandidaat stellen.  Het enige risico dat ze lopen is dat ze verkozen worden en dat ze onze vertegenwoordigers worden.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten