FAVV of de gevolgen van onderfinanciering

Met mijn editorialen trek ik regelmatig aan de alarmbel om de aandacht te vestigen op de gevolgen van de onderfinanciering van de openbare diensten. Zo heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn totaal budget met 11% zien verminderen tussen 2011 en 2016.
Sinds 2014 is alleen maar de dotatie vanuit de regering voor dat organisme met 18% teruggelopen. Daaraan moet volgende maatregel toegevoegd worden, die immers voor alle federale openbare diensten geldt: de verplichting om een lineaire besparing van 2% uit te voeren op de personeelskosten, evenals op de functionerings- en investeringskosten. Conclusie: er was een vermindering van de controles met 8,5% over de periode tussen 2014 en 2016.

Het wordt voor FAVV inderdaad moeilijk om al zijn opdrachten uit te voeren, terwijl zijn budget voortdurend afneemt. Sommige opdrachten worden uitbesteed, met een verhoogd risico op verlies van onpartijdigheid bij de controles.  Doe me niet beweren wat ik niet gezegd heb: er is geen bewezen rechtstreeks verband tussen het “Veviba”-schandaal en de besparingen die de regering zijn besliste. Die verminderingen in de functioneringsenveloppes helpen echter niet om de onafhankelijkheid van het agentschap te waarborgen. Iets om over na te denken.

Nog steeds binnen die benadering van besparingen die in de openbare uitgaven moeten uitgevoerd worden, dient het dossier pensioenen in het licht gezet, meer in het bijzonder dat van de te overwegen hervormingen en die in kleingeestige discussies verzanden binnen de federale regering zelf.
Om het debat aan te wakkeren hebben de 3 vakorganisaties, op interprofessioneel niveau, een maxi-communicatieoperatie opgezet tegen die hervorming. Zo wordt een pensioenkrant met 12 bladzijden en een oplage van 1 miljoen exemplaren uitgedeeld sinds maandag 19 maart 2018.

Sommige regeringspartners hebben de lopende hervormingen als voorwendsel gebruikt om het dossier penibilitiet in het Openbaar Ambt trachten te begraven. We zullen dat niet toelaten.

De bedoeling is iedereen, politici inbegrepen, te informeren over wat de regering aan het doen is.

Voor de federale regering was dit een pure verrassing: een nieuw hecht gemeenschappelijk vakbondsfront om onze pensioenen te verdedigen!  De drie vakorganisaties zijn het unaniem eens over de besluiten die uit die hervormingen moeten getrokken worden: men wil de pensioenstelsels ontmantelen om een alternatief stelsel te ontwikkelen, dat breed ruimte aan de privéverzekeringen zal bieden. Wat uiteraard niet aanvaardbaar is.

Sommige regeringspartners hebben de lopende hervormingen als voorwendsel gebruikt om het dossier penibilitiet in het Openbaar Ambt trachten te begraven. We zullen dat niet toelaten.
Getrouw aan zijn overtuigingen wenst het VSOA een correct en constructief overleg over dat dossier en vooral dat het op het Comité A wordt geagendeerd.

We houden u op de hoogte van het vervolg in dat dossier.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten