Naar het ontwaken der machthebbers?

Het einde van de winter valt samen met het ontwaken van de natuur.  Verschillende dossiers die eind vorig jaar moesten gesloten worden, zijn onbehandeld gebleven, bij gebrek aan consensus in de federale regering. De gewekte verwachtingen zijn nochtans enorm. Het dossier pensioenen, en meer in het bijzonder de penibiliteit, is nog steeds niet officieel aangevat.  Zoals ik reeds eerder meedeelde, zijn de partners binnen de regering het nog niet eens, en dit op meerdere punten. Bijzonder over de toe te passen coëfficiënten, de gelijkgestelde periodes voor de erkenning en de belangrijkheid van de 4 criteria die werden weerhouden.

Het VSOA is bijzonder kritisch over de overgangsmaatregelen en de erkenning voor de contractuelen die een penibele functie bekleden. De tijd begint echter te dringen.

De vorige regering had een mechanisme ingesteld om de coëfficiënt die gebonden is aan de voorkeurstantièmes te laten verminderen. Aldus, indien daar niets wordt aan gedaan, zal de verhogingscoëfficiënt een maximumwaarde van 1,05 hebben in 2020. Dit zou nadelig zijn voor al de ambtenaren die een penibele functie en/of beroep bekleden. We willen over de penibiliteit onder goede omstandigheden onderhandelen en vermijden dat we op de allerlaatste minuut met een dossier afkomen dat voor ons danig symbolisch is.

Verschillende dossiers bleven onbehandeld, bij gebrek aan consensus in de federale regering.

Een ander dossier dat bij wijze van spreken aan de kant is gelegd, is de harmonisering van de loopbaanonderbrekingen. Harmonisering betekent voor onze beleidsmakers gewoon afstemmen op de wetgeving van de privésector. Dit dossier wordt om de zes maanden op de agenda geplaatst maar kan niet overlegd worden wegens een verschil van mening van juridische aard tussen de federale staat en de deelstaten. Ze zijn het niet eens over hun respectievelijke bevoegdheden in de loopbaanonderbreking van medewerkers in openbare diensten.

De vakorganisaties vroegen een advies van de Raad van State over de bevoegdheid van de verschillende regeringen om voor eens en voor altijd over een rechtspraak in die materie te beschikken. We hopen daar binnenkort klaarheid in te zien.
We hebben anderzijds weinig nieuws over de hervorming van het federaal openbaar ambt. De codex is in omloop, maar hij wordt niet met veel enthousiasme onthaald bij de verschillende besturen. Voor de minister van Ambtenarenzaken zou de prioriteit liggen in het invoeren van interimarbeid, om zo het personeelstekort te verhelpen. Laten we niet vergeten dat België het land van het surrealisme is. 

Ten slotte komt met moeite het dossier van het intersectoraal akkoord 2017-2018 tot stand. Tussen haakjes, we hebben sinds meer dan tien jaar geen akkoord meer gesloten, en deze zaak is helaas niet zomaar gewonnen. Het bedrag van de syndicale premie zou voor problemen zorgen. Tegenwoordig bedraagt dit 90 euro per jaar. Het ironische in deze zaak zit in het feit dat indien interims in het openbaar ambt zouden aangetrokken worden, ze een syndicale premie van 115 euro zouden krijgen, en dit ten laste van de openbare schatkist!

Ook hier verwachten we officiële vergaderingen om, ofwel een akkoord te sluiten, ofwel vast te stellen dat het niet zal gebeuren.
Maar laten we optimistisch blijven, of cynisch. Het ontwaken van de natuur zal misschien samenvallen met het ontwaken van onze machthebbers en zouden we werkelijk een correct overleg kunnen opstarten, zoals trouwens opgenomen is in het regeerakkoord.     

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten