Om de Sociale Zekerheid te vrijwaren zullen de robotten moeten belast worden ?

De lente is terug, met misschien wat meer optimisme. De lente is daar, en de regering heeft uiteindelijk haar budgettaire controle afgewerkt. Een beetje optimisme? In de rubriek “uitgaven” zit een inspanning voor Politie en Justitie van 15 miljoen euro voor elk. Nog steeds in die rubriek staat een andere uitgave van 15 miljoen gepland, om het intersectoraal akkoord 2017-2018 te verwezenlijken. We moeten nochtans ons enthousiasme intomen: op de budgettaire post die naar die 15 miljoen verwijst, staat Comité A (dus intersectoraal), waardoor de non-profit sector eveneens hierbij betrokken wordt.

Die heeft zijn stemt laten horen om een diepgaande herfinanciering te eisen. Evenwicht in de arbitrage zal moeilijk te halen zijn gelet op het belang en vooral de urgentie om beide tot stand te brengen.

De lente is daar en hoe staat het met de overweging over een andere financieringswijze van de Sociale Zekerheid en onze pensioenen?

Dit is ook het moment waarop de echte vragen moeten gesteld worden en waarop moet nagedacht worden over de samenleving die we wensen voor morgen.
De regering heeft terecht vastgesteld dat de vergrijzing van onze samenleving een rechtstreekse impact zal hebben op de uitgaven voor de ziekteverzekering en de pensioenen.
Tot nu toe bestond het enige antwoord in besparen, met het risico dat alles ontmanteld wordt.

De lente is daar en wij, bij het VSOA, willen een rechtvaardigere en menselijkere samenleving.

De voornaamste financieringsbron zit weliswaar in de belasting op het werk of meer bepaald op de werknemers. Het Davos Wereld Economisch Forum van januari 2016 wees op het risico dat banen zouden verloren gaan als gevolg van de stijgende robotisering, en meer in het bijzonder van de opkomende kunstmatige intelligentie (KI) en de automatisering. Die zullen een negatieve impact hebben op de arbeidsmarkten. De verliezen zullen vooral bij de witte boorden (kantoorwerk) en bij de vrouwen voelbaar zijn. Ze zullen wel gecompenseerd worden door nieuwe banen in gespecialiseerde gebieden, zoals informatica, wiskunde en engineeringsopleiding. Verscheidene sectoren waarin men tegenwoordig lijdt aan een gebrek door het feit dat onze studenten niet staan te trappelen om erin te stappen.

Wat dan gedaan? Verder doen alsof niets was gebeurd? Zeker niet!

Er moet nagedacht worden over een andere financieringsbron om die verliezen te compenseren. Dat zou voorrang moeten krijgen bij onze beslissers. Regeren is vooruitzien!

En inspiratiebron kan gevonden worden in wat Bill Gates zegt in een interview met de Internetsite Quartz. Hij meent in wezen dat de robotten die door de industrie worden gebruikt, zouden moeten belast worden, waardoor een compensatie zou ontstaan voor de inkomensderving die voortspruit uit het verdwijnen van de belastingen en sociale bijdragen die betaald worden door de werknemers die er door vervangen worden. Het geld uit die belasting zou moeten gebruikt worden om bepaalde domeinen te verbeteren, waar de mens niet kan vervangen worden door de machine. Meer in het bijzonder, de sociale banen, de opvoeding en onze Sociale Zekerheid in brede zin. Die belasting zou niet onbetaalbaar mogen zijn, want anders zou ze de innovatie en investering beperken. Maar de robotisering de bovenhand laten nemen zonder ze te controleren en laten deelnemen aan de gemeenschappelijke inspanningen zou schadelijk zijn voor de samenleving.

We eisen een samenleving waar de mens centraal staat. Meer dan ooit heeft het Openbaar Ambt een rol te spelen in onze samenleving, door een efficiënte dienstverlening aan de bevolking te waarborgen. Laten we niet vergeten dat, heel vaak, de vrouwen en mannen die in de openbare diensten werken een hooggeprezen sociale rol spelen. Zo hebben alleenstaanden enkel contact met andere wanneer de postbode langskomt.

Om die dienstverlening aan het publiek te waarborgen, moet er geïnvesteerd worden. Hetzij in budgettaire middelen, hetzij in opleidingen. We willen performante openbare diensten in dienst van allen, en geen uitstervende administraties. Het is tijd voor actie!

François Fernandez-Corrales
Algemeen Voorzitter