Onze werven voor 2018

Onze druk bijgewoonde Algemene Vergadering is een succes geworden. We hebben als vrienden het 45-jarig bestaan van het VSOA gevierd. We hebben het debat over de contractualisering van het openbaar ambt aangedurfd. We hebben de statuten van onze organisatie gemoderniseerd en onze werking aan een zelfonderzoek onderworpen. Ik dank nogmaals iedereen die in 2017 heeft bijgedragen tot het succes van het VSOA. Zonder uw steun en vertrouwen is dat immers niet mogelijk. Het VSOA is dus klaar voor 2018. En dat zal nodig zijn, want op verschillende vlakken zal er fors weerwerk moeten geboden worden. We zullen dat wel in dialoog doen, we willen geen onproductieve acties, we geven voorrang aan het overleg.

Het VSOA zal nog meer een sterke ledenorganisatie worden.

Ik kondigde tijdens het congres dan ook de start van een aantal belangrijke werven aan. Die werven zullen ons in staat stellen om er tegen 2022, dit wil zeggen tegen onze 50ste verjaardag, in te slagen om van het VSOA een syndicale organisatie te maken die dicht bij haar leden staat, die modern is en luistert. We zullen werken rond meerdere thema's. Onder meer rond verantwoordelijkheid, integriteit, de rol van de vrouw in onze syndicale organisatie, de maatschappelijke dialoog: zijn we voor machtsverhoudingen of voor verhoudingen op voet van gelijkheid? Daaruit zullen voorstellen komen over hoe we onze werking kunnen verbeteren. Alles wat zal worden voorgesteld, zal een duurzame invloed hebben op onze manier van werken en op de manier waarop we ten dienste staan van onze leden.

Daardoor zal het VSOA zich als ledenorganisatie nog sterker profileren volgens zijn DNA van onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. Precies met die kenmerken maken we het verschil met andere organisaties. Laten we ook in 2018 van die enorme troeven gebruik maken om onze belangrijke opdracht samen waar te maken: een openbare dienstverlening die toegankelijk is voor iedereen, die neutraal is en die borg staat voor gelijke behandeling van al zijn gebruikers.

Met die boodschap wil ik u en uw familie een voorspoedig 2018 toewensen, veel persoonlijk geluk en veel arbeidsvreugde!       

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten