Voorrang een aan correct overleg

Het Nationaal Pensioencomité (NPC) heeft moeten vaststellen dat er tussen de werkgevers en de vakbonden geen akkoord mogelijk was over het dossier van de zware beroepen in de privésector. De bal ligt dus opnieuw in het kamp van de regering, die de knoop zal moeten doorhakken. De minister van Pensioenen wacht voor dit dossier echter op het resultaat van de werkzaamheden van de Bijzondere commissie van de publieke sector.

Een en ander zou duidelijker moeten worden wanneer we het advies hebben van het NPC. Daarna zullen in de verschillende comités die bevoegd zijn voor deze materie de echte onderhandelingen van start kunnen gaan.

Wat de pensioenberekening op basis van punten betreft, zijn wij nog altijd even terughoudend. Inderdaad, als we goed de link begrepen hebben tussen het aantal jaren waarvoor bijdragen werden betaald en de toegekende punten, dan kunnen we moeilijk aanvaarden dat de waarde van een punt gebonden is aan een louter economisch criterium.

We herinneren eraan dat wij een alternatieve financiering willen voor de pensioenen en daarvoor verwijzen we de federale regering naar het systeem van de progressieve "Dual Income Tax" die door onze collega's van ACLVB naar voor is geschoven. Dit voorstel laat toe om ervoor te zorgen dat de volledige fiscaliteit niet langer alleen gedragen wordt door de inkomsten uit arbeid. Het zomerakkoord van de regering heeft na de vakantie veel voer voor discussie opgeleverd. Het VSOA heeft het initiatief genomen om niet alleen een onderhoud te krijgen met de Premier, maar vooral om te komen tot het samenstellen van een werkgroep die zich zou buigen over de modernisering van het Openbaar Ambt, en waarvan de eerste vergadering heeft plaatsgehad op 20 oktober.

Het VSOA pleit voor een Openbaar Ambt dat statutair en neutraal is, en voor iedereen toegankelijk.

De openbare diensten privatiseren is geen goed idee. Dit geeft aanleiding tot vriendjespolitiek en tast in aanzienlijke mate de continuïteit van de dienstverlening aan. De regering is trouwens niet consequent met zichzelf: we hebben onderhandeld over een tweede pensioenpijler voor de contractuelen in het openbaar ambt en nu willen ze uitsluitend nog contractuelen aanwerven, zonder de financiering van die tweede pijler te herzien. Het gaat hier immers om een gesloten enveloppe.

Tot slot nog dit: de novembermaand zal rijkelijk gevuld zijn voor onze syndicale organisatie. Op 28 november organiseren we immers een congres ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van het VSOA. Het statutaire gedeelte zal plaatsvinden in de ochtend. De namiddag zal thematisch opgevat worden. Dit congres zal een nieuwe impuls geven aan onze syndicale organisatie. We zullen van de gelegenheid gebruik maken om niet alleen aan introspectie te doen en onszelf in vraag te stellen, maar ook om onze plaats op te eisen als politiek en filosofisch onafhankelijke syndicale organisatie, werkend binnen een Openbaar Ambt dat in volle omwenteling is.

Rekening houdend met de actualiteit zullen we in de namiddag van gedachten wisselen over de gevaren van de contractualisering van het openbaar ambt. Net zoals de pensioenen staat dit onderwerp centraal in onze bekommernissen. Ten slotte zal dit congres ook dienen om enkele reflectiedomeinen aan te snijden. Voorrang aan een correct overleg.     

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten