Witte rook voor het dossier zware beroepen?

Op vrijdag 30 maart, de dag voor de paasvakantie, stond in een persmededeling van de eerste minister dat het kernkabinet een akkoord had bereikt over het voorontwerp van wet waarin de problematiek van de zware beroepen geregeld wordt en dat de tekst, eindelijk, klaar was om voorgelegd te worden aan het overleg met de sociale partners.
Op het moment dat dit editoriaal geschreven wordt, hebben we nog geen geamendeerde teksten ontvangen en is er nog geen datum geprikt voor een vergadering. De regering wenst wel dat alles in kannen en kruiken zou zijn tegen de zomervakantie.
Om zo up-to-date mogelijk te zijn, zullen we u via onze website op de hoogte houden van de vorderingen van de onderhandelingen.

Wat weten we al ?

  • Les 4 critères de pénibilité serviront de matrice pour «mesurer» le taux de pénibilité.
  • Les coefficients tels que déjà annoncés restent d’actualité (1,05 ; 1,10 ; 1,15).
  • La date de mise en œuvre est reportée au 1er janvier 2020.
  • L’exposition minimum pour bénéficier d’une reconnaissance de pénibilité sera à négocier avec les partenaires sociaux (entre 5 et 10 ans).
  • Les mesures transitoires pour les régimes spéciaux s’étaleront sur 20 années (militaires et cheminots), les autres mesures transitoires feront l’objet de la concertation.

Na afronding van de overlegfase zal het Planbureau, en dit is iets wat ons zorgen baart, het resultaat van de besprekingen valideren of niet valideren, afhankelijk van diverse parameters (veroudering van de bevolking, budgettaire enveloppe, enz.).

Dit hoogst symbolisch en gevoelig dossier is volgens ons HET dossier van de huidige legislatuur.

Wij willen dat niemand aan de kant wordt gelaten, wat niet betekent dat ieders hoop bewaarheid zal worden. Dit dossier heeft immers veel verwachtingen opgeroepen, en dat doet het nu nog, en die verwachtingen zijn volgens ons gerechtvaardigd. Maar wat denkt de toezichthoudende overheid hierover?

Zoals aangekondigd op de nieuwjaarsreceptie is 2018 een jaar van veranderingen voor onze werknemersorganisatie. Het congres van november 2017 heeft de modernisering van onze statuten mogelijk gemaakt. Het uitvoerend comité, dit is het strategisch beheersorgaan van onze organisatie, werd begin dit jaar samengesteld en laat ons toe de uitdagingen waar we voor staan beter aan te pakken. 2018 is ook een jaar waarin bepaalde mandaten binnen meerdere groepen vernieuwd moeten worden.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter

Veranderingen op het algemeen secretariaat

Ook op het algemeen secretariaat zijn er veranderingen op til op directieniveau. Inderdaad, de heer Henk Herman, de huidige Secretaris-generaal, wordt 65 jaar in juni 2018 en het Directiecomité van 18 juni zal zijn opvolger moeten verkiezen. In dit magazine doen we dan ook een oproep tot kandidaten voor de functie van secretaris-generaal.

We zullen hier nog uitvoeriger op terugkomen in een volgend nummer van Argument.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten