Over ACLVB

De Liberale Vakbond ACLVB is één van de drie representatieve vakbondsorganisaties in de privésector met 295.000 leden, 600-tal medewerkers en meer dan 5.000 afgevaardigden.

meer info ?

Woord van de voorzitter

Vrije visie, eigen stem

De ACLVB is een liberale vakbond. Wij ijveren voor een vrijere en meer rechtvaardige maatschappij op basis van sociaal-liberale principes ; en die zijn : vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.
Zijn wij tegen de ondernemers ? Neen, integendeel : wij geloven in de sociaal gecorrigeerd vrije markteconomie.