Defensie

Lozenberg 2
1932 Zaventem

02 223 57 01 02 219 02 15 info@vsoa-defensie.be

www.vsoa-defensie.be

Pagina's

Voor wie komt het VSOA-Defensie op ?

VSOA-Defensie is de grootste vakbond voor Defensiepersoneel en behartigt de belangen van militairen en burgers, post-actieven en hun nabestaanden, zowel op collectief als op individueel vlak. Ook de kandidaten-militairen krijgen extra aandacht.

Woord van de voorzitter (11/2017)

Militaire pensioenen

Op 11 oktober werden we ontvangen op het kabinet Pensioenen, samen met een vertegenwoordiging van het kabinet van minister Vandeput en van de Defensiestaf. Het doel van deze meeting was een standpunt te bepalen over de voorstellen van het kabinet Pensioenen over de versoepelingsmaatregelen voor de militairen die het pensioen naderen.

Perscontacten

Woordvoerder
Edwin Lauwereins
functie : voorzitter
tel. +32 (0)476 34 30 63
edwin.lauwereins@vsoa-defensie.be