Defensie

Lozenberg 2
1932 Zaventem

02 223 57 01 02 219 02 15 info@vsoa-defensie.be

www.vsoa-defensie.be

Voor wie komt het VSOA-Defensie op ?

VSOA-Defensie is de grootste vakbond voor Defensiepersoneel en behartigt de belangen van militairen en burgers, post-actieven en hun nabestaanden, zowel op collectief als op individueel vlak. Ook de kandidaten-militairen krijgen extra aandacht.

Woord van de voorzitter (02/2017)

Niet stilgezeten

Sinds de betoging van 15 november tegen de hervorming van de pensioenen hebben we niet stilgezeten. De vakorganisaties hebben sindsdien verschillende gesprekken gehad met zowel het Kabinet van de minister van Defensie als het Kabinet van de minister van Pensioenen. Daarnaast hebben wij sinds 12 december 2016 al ruim 50 eenheden bezocht om een informatievergadering te brengen naar aanleiding van de principebeslissing.

Perscontacten

Woordvoerder
Edwin Lauwereins
functie : voorzitter
tel. +32 (0)476 34 30 63
edwin.lauwereins@vsoa-defensie.be