Defensie

Lozenberg 2
1932 Zaventem

02 223 57 01 02 219 02 15 info@vsoa-defensie.be

www.vsoa-defensie.be

Voor wie komt het VSOA-Defensie op ?

VSOA-Defensie is de grootste vakbond voor Defensiepersoneel en behartigt de belangen van militairen en burgers, post-actieven en hun nabestaanden, zowel op collectief als op individueel vlak. Ook de kandidaten-militairen krijgen extra aandacht.

Woord van de voorzitter (04/2017)

Leiderschap en politieke moed

VSOA-Defensie is ontvangen door de kabinetschef van de minister van Pensioenen, meneer Vlemincq en zijn adjunct mevrouw Delogne. Tijdens deze ontmoeting hebben de vier representatieve vakorganisaties hun memorandum over de pensioenen toegelicht.
De discussie die na de toelichting plaatsvond, tussen de vakorganisaties en zowel de kabinetschef als zijn adjunct werden door de kabinetschef als constructief beschouwd.

Perscontacten

Woordvoerder
Edwin Lauwereins
functie : voorzitter
tel. +32 (0)476 34 30 63
edwin.lauwereins@vsoa-defensie.be