Defensie

Lozenberg 2
1932 Zaventem

02 223 57 01 02 219 02 15 info@vsoa-defensie.be

www.vsoa-defensie.be

Voor wie komt het VSOA-Defensie op ?

VSOA-Defensie is de grootste vakbond voor Defensiepersoneel en behartigt de belangen van militairen en burgers, post-actieven en hun nabestaanden, zowel op collectief als op individueel vlak. Ook de kandidaten-militairen krijgen extra aandacht.

Woord van de voorzitter (05/2017)

Leiderschap en vertrouwen zijn bij Defensie de “core business”

Elke militair of burger bij Defensie kan uit eigen ervaring meepraten over vertrouwen en het gebrek daaraan, binnen Defensie. Nochtans blijven de militairen trots wanneer ze kunnen laten zien wat ze betekenen voor ons land. Operation “Vigilant Guardian” is hiervoor de perfecte waardemeter. Het gebrek aan aangepaste rustzones of aan adequaat inzetbaar materiaal blijft na twee jaar nog steeds zorgwekkend. Nochtans vraagt de militair niet eens zo veel en wil hij enkel zijn job op een professionele manier kunnen uitvoeren.

Perscontacten

Woordvoerder
Edwin Lauwereins
functie : voorzitter
tel. +32 (0)476 34 30 63
edwin.lauwereins@vsoa-defensie.be