Defensie

Lozenberg 2
1932 Zaventem

02 223 57 01 02 219 02 15 info@vsoa-defensie.be

www.vsoa-defensie.be

Pagina's

Voor wie komt het VSOA-Defensie op ?

VSOA-Defensie is de grootste vakbond voor Defensiepersoneel en behartigt de belangen van militairen en burgers, post-actieven en hun nabestaanden, zowel op collectief als op individueel vlak. Ook de kandidaten-militairen krijgen extra aandacht.

Woord van de voorzitter (03/2017)

Heeft loyaliteit grenzen?

Defensie wordt momenteel pijnlijk geconfronteerd met de zoveelste hervorming. Voortdurend wordt er een beroep gedaan op de loyaliteit en het plichtsbewustzijn van de militair in de uitvoering van zijn taken. Vermoedelijk is die grens voor het gros nu overschreden. Onzekerheid is kenmerkend voor de huidige situatie.

Perscontacten

Woordvoerder
Edwin Lauwereins
functie : voorzitter
tel. +32 (0)476 34 30 63
edwin.lauwereins@vsoa-defensie.be