Pagina's

Woord van de voorzitter (11/2017)

Militaire pensioenen

Op 11 oktober werden we ontvangen op het kabinet Pensioenen, samen met een vertegenwoordiging van het kabinet van minister Vandeput en van de Defensiestaf. Het doel van deze meeting was een standpunt te bepalen over de voorstellen van het kabinet Pensioenen over de versoepelingsmaatregelen voor de militairen die het pensioen naderen.