Pagina's

Woord van de voorzitter (06/2017)

Onzekere tijden

De voorbije maanden waren geen woelige maanden maar stormmaanden, en de storm is nog lang niet geluwd. Het Defensiepersoneel leeft in onzekere tijden en dit niet enkel voor wat betreft de pensioenmaatregel maar ook door het outsourcen van niet specifiek militaire taken, de sluiting van bepaalde kwartieren, externe mobiliteit en de oprichting van een veiligheidskorps. Deze onzekerheden zorgen er bijgevolg voor dat de motivatie van het Defensiepersoneel op een zeer laag pitje staat, dit ondervinden zelfs de lokale overheden. Ook zij krijgen geen antwoorden op de verzuchtingen van hun personeel.