Woord van de voorzitter (04/2017)

Leiderschap en politieke moed

VSOA-Defensie is ontvangen door de kabinetschef van de minister van Pensioenen, meneer Vlemincq en zijn adjunct mevrouw Delogne. Tijdens deze ontmoeting hebben de vier representatieve vakorganisaties hun memorandum over de pensioenen toegelicht.
De discussie die na de toelichting plaatsvond, tussen de vakorganisaties en zowel de kabinetschef als zijn adjunct werden door de kabinetschef als constructief beschouwd.