Woord van de voorzitter (03/2017)

Heeft loyaliteit grenzen?

Defensie wordt momenteel pijnlijk geconfronteerd met de zoveelste hervorming. Voortdurend wordt er een beroep gedaan op de loyaliteit en het plichtsbewustzijn van de militair in de uitvoering van zijn taken. Vermoedelijk is die grens voor het gros nu overschreden. Onzekerheid is kenmerkend voor de huidige situatie.