LRB

Wetstraat 28 (bus 11)
1040 Brussel

02 201 14 00 contact@slfpvsoa.be

www.vsoalrb.be

Perscontacten Lokale en Regionale Besturen

Nationaal secretariaat
Serge Meeuws
Nationaal Voorzitter
02/201.14.00
 
Nationaal secretariaat
02/201.14.00
contact@slfpvsoa.be
 
Brussels hoofdstedelijk gewest
Brigitte Collin
Voorzitster Regio Brussel
0477/61.48.42
 
Vlaams Gewest
Christel Demerlier
Voorzitster Vlaams Gewest
0473/83.70.80


Sector XV

André Desmet
Voorzitter Sector XV
02/201.14.00
 
Brussel Net
Michel Piersoul
0475/43.20.31
 

Brandweer Brussels hoofdstedelijk gewest (DBDMH)
Eric Labourdette
0475/86.75.85

Hulpverleningszones

Brussels hoofdstedelijk gewest
Eric Labourdette
0475/86.75.85
slfp-siamu.skyblogs.be

Waals gewest
Pieter Vandenberk
0497/55.03.94

Vlaams Gewest
vsoabrandweer.be

 

Voor wie komt VSOA LRB op ?

Het VSOA groep LRB verdedigt de belangen van de statutaire en contractuele personeelsleden in dienst bij de lokale en regionale besturen, zoals gemeenten, OCMW’s, provincies, intercommunales, openbare ziekenhuizen, AGB’s …
VSOA LRB verdedigt alle categorieën van het personeel zonder onderscheid. Groep LRB richt zich ook tot bepaalde specifieke beroepscategorieën zoals het medisch en paramedisch personeel, de brandweer, de openbare reinigingsdiensten.
VSOA groep LRB luistert naar haar leden en biedt hulp via haar afgevaardigden op het terrein om alle vragen te beantwoorden. Kortom, de groep verdedigt :

  • alle leden
  • uw belangen bij de administratie
  • uw belangen in de onderhandelings- en overlegcomités
  • uw zaak voor de diverse raden van beroep
  • uw belangen bij de Raad van State en de Arbeidsrechtbank

VSOA LRB staat u bij voor jury’s en selectiecommissies.

VSOA voor een professionele toekomst

 

Serge MEEUWS
Nationaal Voorzitter
VSOA groep LRB

Bijdragen en voordelen

Meer info