LRB

Wetstraat 28 (bus 11)
1040 Brussel

02 201 14 00 contact@slfpvsoa.be

www.vsoalrb.be

Perscontacten Lokale en Regionale Besturen

Nationaal secretariaat
Serge Meeuws
Nationaal Voorzitter
02/201.14.00
 
Nationaal secretariaat
02/201.14.00
contact@slfpvsoa.be
 

Brussels hoofdstedelijk gewest
Brigitte Collin
Voorzitster Regio Brussel
0477/61.48.42
 

Michel Piersoul
Voorzitter
C15-ALR-LRB

arp-gan

0475/43.20.31

Vlaams Gewest
Christel Demerlier
Voorzitster Vlaams Gewest
0473/83.70.80

 

Voor wie komt VSOA LRB op ?

Het VSOA groep LRB verdedigt de belangen van de statutaire en contractuele personeelsleden in dienst bij de lokale en regionale besturen, zoals gemeenten, OCMW’s, provincies, intercommunales, openbare ziekenhuizen, AGB’s …
VSOA LRB verdedigt alle categorieën van het personeel zonder onderscheid. Groep LRB richt zich ook tot bepaalde specifieke beroepscategorieën zoals het medisch en paramedisch personeel, de openbare reinigingsdiensten...
VSOA groep LRB luistert naar haar leden en biedt hulp via haar afgevaardigden op het terrein om alle vragen te beantwoorden. Kortom, de groep verdedigt :

  • alle leden
  • uw belangen bij de administratie
  • uw belangen in de onderhandelings- en overlegcomités
  • uw zaak voor de diverse raden van beroep
  • uw belangen bij de Raad van State en de Arbeidsrechtbank

VSOA LRB staat u bij voor jury’s en selectiecommissies

VSOA voor een professionele toekomst

Serge MEEUWS
Nationaal Voorzitter
VSOA groep LRB

Bijdragen en voordelen

Meer info