Voor wie komt het VSOA-Onderwijs op ?

Het VSOA-onderwijs, één van de 11 beroepsgroepen van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, behartigt de belangen van al het personeel (actieven, werkzoekenden, studenten en pensioengerechtigden) in àlle onderwijsnetten; zowel op collectief als op individueel vlak.
Het VSOA-onderwijs zetelt in onderhandelings- en overlegcomités op alle niveaus en onderhandelt over: decreten, besluiten en CAO’s.

Wij zijn vertegenwoordigd in reaffectatiecommissies en in de VLOR en treden op als waarnemer bij selectieproeven en examens, als raadsman bij de behandeling van tucht- en ordemaatregelen en verlenen juridische bijstand in rechtszaken.

Perscontacten

Persverantwoordelijke
Marnix Heyndrickx
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel
gsm: 0470/19 12 88
tel: 02/529.81.30
marnix.heyndrickx@vsoa-onderwijs.be