Voor wie komt het VSOA-Politie op ?

Bij het VSOA Politie hebben duizenden leden één gemeenschappelijk doel: de verbetering van de sociale, morele en materiële situatie van alle politiefunctionarissen in België. Via een democratische structuur hebben deze leden zich verenigd om de belangen van de burgers van dit land te verdedigen. De leden streven naar een optimale dienstverlening voor iedere burger met respect voor de democratische waarden van onze samenleving.

Woord van de voorzitter

Welkom op de webpagina van de groep “Politie”.

Het VSOA Politie probeert u maximaal te informeren met een sterke professionele organisatie en structuur. 


Wist je bijvoorbeeld dat... :

  • het VSOA Politie de grootste vakbond binnen de politiesector is.
  • de afgevaardigden allemaal politiemensen en leden van het Administratief en Logistiek Kader (CALog) zijn. Al deze personen kennen het reilen en zijlen binnen het politielandschap en hebben een sterke know-how opgebouwd.

Perscontacten VSOA-politie

Woordvoerder
Vincent Gilles

functie : voorzitter
tel. +32 (0)475 30 48 64
info@vsoa-pol.be

Vincent Houssin
functie : ondervoorzitter
tel. +32 (0)485 18 49 52
info@vsoa-pol.be