Rechterlijke Orde

Centrumgalerij - Blok II
4de verdieping
1000 Brussel

02 226 41 23 02 503 25 02 info@ro-vsoa.be

www.ro-vsoa.be

Voor wie komt het VSOA Rechterlijke Orde op ?

De groep Rechterlijke Orde is een democratische groep, samengesteld uit vrouwen en mannen, met als gemeenschappelijk kenmerk, het behoren tot een zelfde beroepsmilieu, waarbinnen zij één grote familie vormen.
Elkaar onderling bijstaan, is hierdoor voor ieder van hen het logisch gevolg.
Vandaag, meer dan ooit, moet deze gemeenschappelijke solidariteitszin de basis vormen van onze organisatie. We moeten hieraan dagelijks werken.

Woord van de voorzitter

Sluit nu aan !

Waarom zou men zich als werknemer van de overheid die in onze democratie instaat voor de toepassing van de wetten, aansluiten bij een syndicale organisatie? Dit klinkt paradoxaal. In eerste instantie is het de wetgever die er voor gezorgd heeft dat er instanties zijn die de medewerkers van de griffies en de parketten vertegenwoordigen en in hun naam onderhandelingen voeren.

Perscontacten

Guy Van Cauwenberghe (NL)
Federaal Voorzitter
tel. +32 (0)2 513 05 55
tel. +32 (0)0471 087 880
guy.vancauwenberghe@ro-vsoa.be

Anneliese Servais (FR)
Federaal Ondervoorzitster
tel. +32 (0)2 513 05 55
tel. +32 (0)471 087 879
anneliese.servais@oj-slfp.be