2017: jaar van de pensioenen

<i>François Fernandez-Corrales</i>
François Fernandez-Corrales
07/01/2017 - 17:47

VSOA wordt 45 !

(07/01/17) - 2017 wordt hét jaar van de pensioenen, met onder meer de hervorming van de tantièmes (de pensioendeler) en het dossier van de zware beroepen. Voor het VSOA moet het pensioendossier op sectoraal niveau worden behandeld.

Dat was de boodschap van algemeen voorzitter François Fernandez-Corrales op de nieuwjaarsreceptie van het VSOA. Hij haalde tevens zwaar uit naar de onderhandelingen over het afkopen van de studiejaren.

Snel vergeten

2016 was voor de VSOA-voorzitter een jaar om snel te vergeten. Er waren de aanslagen van 22 maart in de nationale luchthaven en de Brusselse metro, met afschuwelijke gevolgen. De voorzitter dankte nogmaals de hulp- en veiligheidsdiensten voor hun inzet. Voorzitter Fernandez-Corrales vroeg de aanwezigen zich niet op te sluiten, maar naar buiten te komen, en te tonen dat het leven doorgaat. “We mogen onszelf niet overgeven aan daden die enkel door emotie zijn ingegeven en voer zijn voor populisten.”
In 2016 sloten ook tal van bedrijven als gevolg van aandeelhouders die hun rendementen wilden veilig stellen. En daarbij zagen zij niet om naar de schade in vele families.
En 2016 was ook een woelig jaar voor de overheidssector, met de nieuwe aanvallen van de federale regering op de statuten van de ambtenaren en de pensioenen. Onder het mom van de harmonisering werden verworvenheden in de overheidspensioenen op de helling gezet.

Correcte harmonisering

Volgens de VSOA-voorzitter zijn de overheidspensioenen niet te hoog. Ze zorgen ervoor dat onze voorgangers een behoorlijk leven hebben. “Het zijn de pensioenen van de loontrekkenden die te laag zijn. We zeggen ‘ja’ tegen een harmonisering van de overheidspensioenen en de privépensioenen. Maar dan wel met een harmonisering die aan iedereen na een actieve loopbaan een goed leven geeft”.

Fotoreportage

Onrechtvaardige afkoop van studiejaren

Voorzitter Fernandez-Corrales pakte daarbij hard uit naar de onderhandelingen over het afkopen van de studiejaren. “Wie middelen heeft om de bijdragen voor de studiejaren te betalen, kan het huidig pensioen behouden. Wie dat niet kan, is de sigaar. De regering voert dus een stelsel met twee snelheden in. Als een les in rechtvaardigheid, kan dit wel tellen”.
Voor het VSOA moet het pensioendossier op sectoraal niveau besproken worden. Het Nationaal Paritair Comité heeft slechts een adviesbevoegdheid, wat de federale regering daar ook over zegt. De uiteindelijke onderhandelingen zullen in de verschillende comités en op basis van de sectorale discussies gevoerd worden.

Feestjaar

2017 wordt het jaar waarin het VSOA 45 jaar wordt. Een reden om te vieren, aldus de voorzitter, die aan de tweede helft van zijn termijn als voorzitter begint. Dit feestjaar is overigens al ingezet met een nieuwe layout van het maandblad Argument en een inhoudelijke verbetering. Twee tot drie keer per jaar zullen er themanummers gemaakt worden die een belichaming zijn van de verschillende groepen bij het VSOA, wat volgens de voorzitter nog altijd een enorme rijkdom is van de syndicale organisatie, die zowat als enige unitaire vakbond in België overblijft. Ook de website wordt in een nieuw jasje gestoken en het logo onderging een restyling. Dit alles om de service voor de leden nog beter te maken en hen een moderne syndicale werking aan te bieden.

Liberaal en sociaal

Ten slotte beklemtoonde de voorzitter dat het VSOA een liberale en sociale organisatie is. Liberaal in de oorspronkelijke betekenis van het woord, sociaal in de betekenis van progressief en op zoek naar een open maatschappij met rechtvaardigheid voor iedereen.
Ook dat zullen de klemtonen zijn voor 2017.