ACLVB Brussel annuleert haar deelname aan de vakbondsacties van maandag 30 november

<i>Philippe Vandenabeele</i>
Philippe Vandenabeele
26/11/2015 - 19:15

(26/11/15) - De Brusselse regionale van de ACLVB stelt haar deelname aan de protestacties tegen de regeringsmaatregelen, voorzien voor 30 november, uit. De toestand in Brussel laat volgens de vakbondsorganisatie niet toe om dergelijke acties in alle sereniteit te voeren.

"Toch blijven wij gemobiliseerd", zegt Brussels Gewestsecretaris Philippe Vandenabeele. "De ACLVB blijft zich verzetten tegen het beleid van de regering-Michel. Dat is de reden waarom we een gemeenschappelijk pamflet van de Brusselse vakbonden verdelen om zo te herinneren aan onze bezwaren en voorstellen tegenover het beleid van federale regering. "

Momenteel doet de federale meerderheid niks anders dan de werknemers en uitkeringsgerechtigden verarmen. Bovendien zal de aangekondigde fiscale hervorming in geen enkel geval de verliezen goedmaken die het gevolg zijn van de indexsprong, de loonstop en de vermindering van het recht op sociale uitkeringen.

Samen blijven we ijveren voor een echt sociaal overleg dat de index en de vrijheid tot loononderhandelingen in de sectoren herstelt, dat het stakingsrecht respecteert en dat zich richt op een beleid van economische heropleving en investeringen zonder de werklozen en de zieke en oudere werknemers verantwoordelijk te stellen !

Als bijlage het gemeenschappelijk pamflet van de Brusselse vakbonden.