Betalingsherinnering openstaande factuur hoger onderwijs

14/12/2015 - 20:09

Onderwijsvakbonden sturen brief aan parlementsleden

(14/12/15) - De onderwijsvakbonden bezorgden een paar maanden geleden aan minister van Onderwijs Crevits een factuur. Daarmee konden de door de Vlaamse regering gemaakte kosten voor het nakomen van de aangegane verbintenissen in het verdrag van Lissabon worden vereffend.

Gezien de factuur nog openstaand is, werd vandaag een herinneringsbrief verstuurd.


De onderwijsvakbonden bezorgden een paar maanden geleden aan minister van Onderwijs Crevits een factuur. Dit ter vereffening van de door de Vlaamse regering gemaakte kosten in het kader van het nakomen van de aangegane verbintenissen in het verdrag van Lissabon. Gezien de factuur nog openstaand is, werd aan de fractievoorzitters in het Vlaams Parlement en aan de leden van de Commissies voor Onderwijs, Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid vandaag een herinneringsbrief verstuurd. In de brief wordt gevraagd om de onrechtvaardige behandeling van het hoger onderwijs door de Vlaamse regering recht te trekken.
Aan de fractievoorzitters in het Vlaams Parlement
Aan de leden van de Commissie voor Onderwijs
Aan de leden van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid


Geacht parlementslid,
Enige maanden geleden bezorgden wij de uitstaande factuur voor hoger onderwijs (in bijlage) aan minister van Onderwijs, mevrouw Hilde Crevits. Deze factuur weerspiegelt de kosten voor de Vlaamse regering om de aangegane verbintenissen in het verdrag van Lissabon na te komen.

Tot onze grote spijt en teleurstelling hebben wij nog geen betaling van de factuur ontvangen.

Waarschijnlijk een vergetelheid??

Eerstdaags zal u de Vlaamse begroting 2016 amenderen en stemmen. Hogescholen en universiteiten komen reeds jaren 2,1 miljard euro tekort, en dat ondanks het feit dat alle instellingen van het hoger onderwijs de doelstellingen om de Vlaamse kenniseconomie te verbeteren, nagekomen zijn: het aantal studenten stijgt! Het aantal gediplomeerden stijgt! Het aantal doctoraten stijgt! En ondanks de loodzware werkdruk draagt het personeel van hogescholen en universiteiten dagelijks bij via onderzoek aan onze kenniseconomie.

Daarom vragen wij u om de vergetelheid en de onrechtvaardige behandeling van het hoger onderwijs door de Vlaamse regering recht te trekken. Vereffen deze rekening!

Dank bij voorbaat vanwege alle personeelsleden van het hoger onderwijs.

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront

Raf De Weerdt                              Jan Soons                         Wauter Leenknecht
ACOD Onderwijs                          COC                                   VSOA Onderwijs

Klik hier om de factuur en de Algemene Voorwaarden eraan verbonden te downloaden