Bpost neemt Lagardère Travel Retail over : VSOA-Post voorzichtig positief

05/02/2016 - 17:06

Persbericht

(05/02/16) - Wij hebben in een bijzonder Paritair Comité van vrijdag 5 februari 2016 vernomen dat Bpost een akkoord bereikte voor de overname van de Belgische activiteiten van Lagardère Travel Retail.

Uiteraard hebben we niet de tijd gehad om dit dossier ten gronde te bestuderen, maar niettemin zijn wij voorzichtig positief.

Dit kan leiden tot een uitbreiding van de activiteiten van beide partijen: Bpost en de overgenomen afdeling. Alles zal afhangen van de verdere ontwikkeling op korte en middellange termijn. Het VSOA zal er vooral over waken dat de belangen van al het betrokken personeel gerespecteerd worden en spreekt haar hoop uit dat hierdoor de negatieve spiraal van jobverlies kan omgebogen worden tot jobcreatie!

Marc De Mulder
Voorzitter VSOA-Post