Brugdagen 2017

03/04/2017 - 18:18

De Ministerraad van 31 maart 2017 keurde het ontwerp van omzendbrief goed over de brugdagen voor 2017 voor het personeel van het federaal openbaar ambt.

  • vrijdag 26 mei
  • vrijdag 3 november

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op vrijdag (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Na ondertekening van de minister belast met Ambtenarenzaken en publicatie in het Belgisch Staatsblad, treedt het in werking.