DOSSIER PENSIOENEN : Verzwijgen is soms liegen !

04/10/2015 - 23:02

Persmededeling

Onze lezing van het advies van de Raad van State wijkt af van dit van het NSPV !

(04/10/15) - Op 21 september 2015 heeft de Raad van State zijn advies verstrekt met betrekking tot het moeizaam onderhandelde Koninklijk Besluit van 13 mei, inzake het eindeloopbaanregime voor sommige politiemensen. (waaronder NAVAP).

Even ter herinnering : alleen het NSPV heeft dit protocol voor akkoord getekend,  terwijl de gebruikelijke pappenheimers van hun kant hebben aangekondigd dat ze dit KB onmiddellijk na publicatie zullen aanvechten. Het NSPV heeft over dit advies van de Raad van State reeds gecommuniceerd, zeggende dat er geen fundamentele opmerkingen zijn.

Ze gaan hier te snel gezien ze moeten wachten tot de vergadering van maandag (die ze aankondigen), alsook verzwijgen ze een extreem belangrijk element :

  • De Raad van State, in deze procedure tot publicatie van een wettelijke basis, bestudeert enkel de wettelijkheid van deze publicatie, in zijn globaliteit en zijn verschillende elementen…. maar, het behoort niet tot de bevoegdheid van dit Hof – in deze specifieke procedure – om deze tekst te bestuderen en te vergelijken met het Arrest 103/2014.
Sinds de handtekening van het NPSV is dit KB gedoemd om te mislukken, gezien het GEEN ENKEL ANTWOORD biedt aan de door het Arrest aangehaalde ongelijkheden.

U begrijpt uiteraard zonder twijfel wat dit betekent !

Wij hopen dat de politieke overheid, door het  weglaten van de initiële bijlage D (bekend als de one-shot voor officieren), niet de intentie heeft om het Koninklijk Besluit opzettelijk te laten stranden.

Wij hopen dat het NSPV, door haar handtekening te zetten onder een bedenkelijk protocol, beseft welke gevolgen dit zou kunnen
 hebben voor ALLE politiemensen.


Wij van onze kant zullen nogmaals aandringen bij de minister van Binnenlandse Zaken om OOK de one-shot voor officieren uit te voeren.