Gebrek aan respect van het Kabinet ‘Justitie’ ten opzichte van politieambtenaren …

28/01/2016 - 10:28

Persmededeling

(28/01/16) - Tussen Kerst en Nieuwjaar had de minister van Justitie zich klaar en duidelijk geëngageerd ten aanzien van de vraag van het VSOA Politie om de anonimiteit van politieambtenaren te verzekeren in specifieke omstandigheden.

De vraag van het VSOA Politie was tweeledig, namelijk het garanderen van de anonimiteit van politieambtenaren :

  • als onderzoeker in het kader van zware criminaliteit ;
  • als slachtoffer ;
  • bij valse klachten.

De opeenvolgende Kabinetten zijn al meer dan twee jaar op de hoogte van dit dossier.

Minister Geens heeft de publicatie bevestigd voor het eerste luik. Wat het tweede luik betreft : hij heeft zich geëngageerd om de Procureurs-generaal te raadplegen en – vóór eind januari -  verslag uit te brengen (met een voorstel).

Wij vernemen vandaag op het onderhandelingscomité voor de politiediensten - waar zijn vertegenwoordiger ons had moeten informeren over de bijeenkomst met de PG’s – dat de vertegenwoordiger van minister Geens afwezig is.

Hij heeft ons niets te vertellen om de simpele reden dat er, volgens de kabinetsadviseur Justitie verantwoordelijk voor het dossier, geen probleem bestaat. Maar tegelijkertijd durft men ons vragen naar de nodige documentatie om de nood aan een maatregel te kunnen bewijzen, omdat hij, adviseur, geen tijd heeft om de vraag te bestuderen …

Wij moeten vaststellen dat er, binnen het Kabinet, geen enkele vorm van respect te bespeuren valt ten aanzien van de politieambtenaren.

VSOA Politie zal dus – om zijn volkomen terechte eis te bekomen (garantie van anonimiteit van de politieambtenaar-slachtoffer of bij valse klachten) – een stakingsaanzegging moeten indienen!