Infrabel komt verbintenissen niet na

11/01/2017 - 12:36

Persbericht VSOA Spoor

(11/01/17) - Een nieuwe frontale aanval van Infrabel bemoeilijkt de sociale dialoog binnen de Belgische spoorwegen, naar aanleiding van het voornemen om de getalsterkten van het personeel tegen 2020 met bijna 4.000 medewerkers te verminderen.

Infrabel, de beheerder van de spoorinfrastructuur zit weer in de spotlights met het voornemen tot samensmelting van zijn twee dochterondernemingen Tuc Rail en Ixilio van Infrabel Spoor en een vermindering van de getalsterkten van het personeel met bijna 4.000 personeelsleden.

Dit is een rechtstreeks gevolg van het bezuinigingsbeleid dat door de federale regering wordt opgelegd. Dient men er onder meer aan te herinneren dat de dotaties sedert twee jaar drastisch werden verminderd en dat de productiviteit jaarlijks met 4% zou moeten toenemen, en dit zowel bij de NMBS als bij Infrabel?

Wij menen dat dit evenwel Infrabel niet vrijpleit van de ongepaste beslissingen die het neemt. Meer dan ooit geldt vooral de begrotingslogica, zowel bij de NMBS als bij Infrabel, vóór elke andere beschouwing van commerciële op operationele aard.

Infrabel heeft zich ertoe verbonden om tegen 2025 het netwerk ETCS (European Train Control System) volledig te verwezenlijken. Dit moet op optimale wijze de veiligheid van de werking van de treinen waarborgen. Voor dezelfde periode wordt er een vernieuwingsprogramma van 75% van de sporen gepland.

Aangezien het voor de NMBS onmogelijk is een nieuw betrachtingsvol vervoerplan te implementeren met minder personeel vergezeld van het voornemen om een deel van de treinbegeleiders af te schaffen, is het eveneens weinig realistisch in hoofde van Infrabel om de spoormensen en de reizigers te doen geloven dat het zijn verbintenissen zal kunnen nakomen terwijl het de begrotingen ver voorbij het redelijke inkrimpt.

Het VSOA Spoor zal, in het raam van de sociale dialoog, Infrabel over zijn werkelijke motivaties met betrekking tot zijn strategische keuzes aanspreken.