KANAALPLAN

19/02/2016 - 20:54

Stakingsaanzegging ingetrokken

 UPDATE  (19/02/16) - VSOA Politie, NSPV en ACV-OD hadden een stakingsaanzegging ingediend in het kader van de uitvoering van het « Kanaalplan ». ACOD geeft ons zijn volledige steun in afwachting van een verder volledig engagement. Deze aanzegging betreft de leden van de federale politie, abrupt gedetacheerd naar de twee betrokken politiezones.

Het « Kanaalplan », voortvloeiend uit de regeringsbeslissingen die op 19 november bekend werden gemaakt, werd in werking gesteld zonder enig overleg en zonder enig respect voor de wetgeving inzake welzijn en veiligheid op het werk.

Collega’s die naar dergelijke plaatsen gedetacheerd werden, werden met een simpel telefoontje enkele dagen voordien op de hoogte gesteld. Dat zij zich dienden aan te bieden in Molenbeek of Vilvoorde, zonder ook maar iets te weten over de aard van het werk of de arbeidsomstandigheden. Het enige dat ze wisten was wat ze uit de media mochten vernemen uit de mond van de Minister of lokale politieke of politionele verantwoordelijken

Na moeizaam en langdurig overleg zijn we tot het volgende resultaat gekomen :

  • DGR zal een werkgroep in plaats stellen van maatregelen voor dergelijke noden.
  • Een tweede werkgroep wordt opgericht op niveau CG waar de structuur en het concept GRG (afbouwen van structurele afdelingen) opnieuw zal bekeken worden.
  • De echte sociale dossiers zullen in elk geval individueel behandeld worden door de begeleidingscommissie.
  • De overheid geeft de werkgroep 3 maanden de tijd om tot structurele en onderhandelde oplossing te komen. Tot dan worden de getroffen personeelsleden ondergebracht in CIK van actuele werkplaats. Het gewone statuut zal worden toegepast. Dit betekent dat kilometer vergoeding wordt betaald of een voertuig ter beschikking gesteld vanuit normale plaats van werk. Voor wat de berekening van de uren betreft, zullen die aanvangen vanaf begin verplaatsing tot terugkomst eenheid.   

Gezien de tegemoetkoming van de overheid, rekening houdende met het sociale en financiële aspect, heeft het gemeenschappelijk front beslist om de stakingsaanzegging in te trekken. We zijn dan ook tevreden met de constructieve oplossing die werd getroffen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stakingsaanzegging

(11/02/16) - VSOA Politie, NSPV en ACV-OD hebben net een stakingsaanzegging ingediend in het kader van de uitvoering van het « Kanaalplan ». ACOD geeft ons zijn volledige steun in afwachting van een verder volledig engagement.

Deze aanzegging betreft de leden van de Federale Politie, abrupt gedetacheerd naar de twee betrokken politiezones.
Indien de onderhandelingen niet tot een akkoord zouden kunnen leiden, zal de staking aanvangen op 22 februari 2016 om 23U59, en lopen tot 29 februari 2016 om 07U01.

Het « Kanaalplan », voortvloeiend uit de regeringsbeslissingen die op 19 november bekend werden gemaakt, werd in werking gesteld zonder enig akkoord van de Kern, en vooral zonder enig overleg en zonder enig respect voor de wetgeving inzake welzijn en veiligheid op het werk.

Collega’s die naar dergelijke plaatsen gedetacheerd werden, waar zij nochtans (on)rechtstreeks tegen het terrorisme dienen te strijden, werden met een simpel telefoontje op vrijdag 29/01 op de hoogte gesteld. Ze dienden zich al op 01/02 aan te bieden in Molenbeek of Vilvoorde, zonder ook maar iets te weten over de aard van het werk of de arbeidsomstandigheden. Het enige dat ze wisten was wat ze uit de media mochten vernemen uit de mond van de minister of lokale politieke of politionele verantwoordelijken.

  • Wij eisen dan ook dat de federale overheid onmiddellijk de nodige initiatieven onderneemt - dit had in feite reeds moeten gebeurd zijn - zodat betrokken collega’s eindelijk over de nodige informatie/middelen/arbeidsomstandigheden kunnen beschikken.
  • Wij eisen verder dat geldelijke sociale maatregelen uitgewerkt worden om de onverwachte onkosten – veroorzaakt door de abrupte uitvoering van politieke beslissingen – te kunnen dragen.
  • Wij eisen de ontwikkeling van een draaiboek met de te volgen procedure in geval van herhaling van een dergelijke operatie.
  • Wij eisen de inplaatsstelling van een paritair overleg voor het behandelen van specifieke sociale gevallen.