Minister Vandeput… bondgenoot voor de militairen?

16/02/2017 - 20:15

(16/02/17) - VSOA Defensie werd donderdag 16 februari door de minister van Landsverdediging en de Chef Defensie gehoord. We hebben ons voorstel in het kader van het pensioendossier uitgelegd. Een realistisch voorstel, dat de waarborg van een correct pensioenstelsel aan de militairen in actieve dienst aanbiedt.

VSOA Defensie heeft uitdrukkelijk aan Minister Vandeput gevraagd om op zijn beurt een duidelijk voorstel uit te leggen, hetgeen hij heeft geweigerd voor onbegrijpelijke redenen, zeggende dat “dit laatste niet met applaus zou onthaald worden”.

De onzekerheid voor de 30.000 militairen blijft meer dan ooit actueel.

Vier maanden na de principebeslissing van de regering, vreest VSOA Defensie een belangrijker en minder rustigere mobilisatie dan de betoging van 15 november 16.

Edwin Lauwereins
Voorzitter VSOA Defensie