Opvang van vluchtelingen in militaire kazernes

02/10/2015 - 07:55

Persbericht

VSOA Defensie : “ongerustheid personeel leidt tot dringende bijeenkomst met de militaire autoriteiten”

(02/10/15) - In het kader van het opvangplan voor politieke vluchtelingen vindt er maandag 05 oktober 2015 een dringende informele vergadering plaats tussen de militaire autoriteiten en de vier vakorganisaties.

Er wordt momenteel overal koortsachtig gezocht naar extra opvangplaatsen voor politieke vluchtelingen. De optie om hiervoor kazernes te gebruiken, heeft onze bijzondere aandacht getrokken, als vakorganisatie.

VSOA Defensie voorzitter Edwin Lauwereins: “Het is een feit dat veel mensen op de vlucht zijn voor oorlog. Hulp aan de Natie, waaronder ook de hulp aan deze mensen, is één van de taken van defensie.”

Een correcte, humane opvang van deze vluchtelingen is ook onze bezorgdheid. We moeten onder ogen durven zien dat het inrichten van oude legerkazernes heel wat voeten in de aarde heeft. De middelen die aangewend moeten worden, zorgen voor extra kosten.

In de kazernes waar militairen actief aanwezig zijn wordt het samenleven met vluchtelingen met argusogen bekeken.

Net zoals nauw overleg met de lokale overheden noodzakelijk is, is VSOA-Defensie van mening dat overleg tussen de militaire overheden en de vakorganisaties van even cruciaal belang is om de slaagkans te vergroten.

VSOA Defensie verwijst naar de opvang in de jaren ’90 in het militair hospitaal en de Lessons-learned hiervan.

“Actuele vragen van onze mensen op het terrein zullen voorgelegd worden aan de militaire autoriteiten, belast met dit dossier” aldus Edwin Lauwereins, voorzitter VSOA-Defensie, die zich engageert om positief te participeren.