Personeel en reizigers zijn zonder twijfel de grote verliezers bij een privatisering van het spoorwegbedrijf

28/08/2017 - 12:04

(28/08/17) - De posities binnen de federale Overheid betreffende eventuele privatisering van de NMBS zijn niet homogeen. Het VSOA is vastbesloten om de werking van de spoorweg in het belang van het personeel en de reizigers te behouden.
 


Het VSOA Spoor zal zijn verantwoordelijkheid opnemen tegenover de “geruchten van het privatiseren van de NMBS”. Hoewel de Minister van Mobiliteit François Bellot en Eerste Minister Charles Michel weigerachtig staan tegenover de privatisering van de NMBS, hebben politieke persoonlijkheden in hun persoonlijke hoedanigheid dit weekend tegenstrijdige posities ingenomen.

De Federale Overheid erkent dat het de vele activiteiten die worden uitgeoefend door middel van dochterondernemingen bij de NMBS en Infrabel wil evalueren. Het VSOA Spoor staat niet weigerachtig tegenover dit idee indien het gaat over een heroriëntatie van de kernactiviteiten en de mogelijkheid om de financiën op orde te stellen binnen de NMBS en Infrabel.

Naast de positie die we kunnen verdedigen, lijkt het volgens zijn verklaringen, dat Open VLD voorstander is voor een uiteindelijke privatisering of een aandeel wil vorderen van een private onderneming binnen de spoorwegonderneming, net zoals het bij voorgaande overheidsbedrijven Proximus en Bpost het geval was. Vanuit ons oogpunt, lijkt de top van Open VLD ideologische posities in te nemen die geen rekening houden met de realiteit en specificiteit van de ondernemingen.

De redenering die zou moeten aangenomen worden is uiteindelijk vrij simpel; Als een dienst winstgevend kan zijn, is een concurrerende aanbesteding haalbaar, zoals het reeds het geval is sinds de liberalisering van het internationaal verkeer met Thalys, Eurostar en het goederentransport. In het geval van het binnenlands treinverkeer, heeft de NMBS als opdracht gekregen ervoor te zorgen, de passagiers een volwaardige en eerlijke dienstverlening aan te bieden. Een deel van de Federale Overheid komt tegemoet bij het liberaliseringsproject van de Europese gemeenschap betreffende het binnenlands verkeer, een project waarvan de toepassing nog nooit besproken is in België en waarvan we nog geen idee hebben!

Wij zijn van plan om te waken over de werkgelegenheid en het personeel, want het is ontegensprekelijk dat het personeel reeds een enorme bijdrage levert aan de productiviteitsgroei (inkrimpen van het personeelsbestand, verminderen van het aantal vakantiedagen, indexsprong, enz.). Het concept van privatisering vanuit een zuiver commercieel of economisch standpunt zou totaal onzinnig zijn, waarvan het doel waarschijnlijk zou bestaan uit massatransport van passagiers op de grote lijnen met de nodige nadelen.

Philippe DELHALLE    
Federaal Voorzitter
VSOA-Spoor