Reactie van het VSOA-FGGA op het schrijven van Minister Ben Weyts aan de loodsen

10/02/2017 - 13:53

(10/02/17) - Het VSOA stelt zich vragen bij het schrijven dat Minister Ben Weyts net nu aan alle loodsen richt. Wij willen het inhoudelijk debat echter niet in de pers voeren en zullen hierover rechtstreeks contact opnemen met de Minister.

Het VSOA wil immers de verdere onderhandelingen alle kansen geven, maar zal erop toezien dat naast de recent gemaakte afspraken ook eindelijk na 10 jaar volledige uitvoering gegeven wordt aan een protocol dat reeds in 2007 door de verschillende vakbonden en de toen bevoegde Ministers ondertekend werd.

Gerda De Norre
Secretaris VSOA-FGGA