Toch nog een goeie kerst voor de militairen?

© Battalion Bevrijding - 5 Linie
© Battalion Bevrijding - 5 Linie
22/12/2016 - 18:07

(22/12/16) - Een nieuw akkoord tijdens de Ministerraad op vrijdag 23 december 2016 zou een mooi signaal en kerstcadeau zijn om op een goede manier 2016 te eindigen en de onderhandelingen tussen de vier representatieve vakorganisaties en de overheid op een gezonde wijze te starten in 2017.

Half oktober werd met één brute pennentrek en zonder enig overleg de afschaffing van het pensioenstelsel van het militair personeel door de regering aangekondigd. 
De manifestatie van 15 november gaf alvast een krachtig signaal dat de maat duidelijk meer dan vol is.

Ondertussen zijn er informele gesprekken aan de gang tussen de vier representatieve vakorganisaties en de overheid. Maar concrete resultaten heeft dit nog niet opgeleverd.

Na de berekening van de budgettaire impact op de Defensiekosten van deze ondoordachte pensioenmaatregelen enerzijds en de pensioenwinsten hierdoor anderzijds, worden nieuwe voorstellen verwacht.

We eisen een duidelijke bereidheid om rechtvaardige overgangsmaatregelen te treffen en een correcte erkenning van het zeer specifieke karakter van het militaire beroep.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront blijft strijden voor het respect dat de militair verdient voor zijn dagdagelijkse inzet en loyaliteit.
Correcte maatregelen en een rechtvaardige overgang moeten genomen worden opdat er duidelijkheid wordt gegeven aan de militair en de verdere loopbaan waar hij voor staat.

Edwin Lauwereins
Voorzitter VSOA-Defensie