VSOA Defensie blokkeert Defensiestaf

24/02/2017 - 07:09

(24/02/17) - VSOA Defensie voert actie op 24 februari voor het kwartier van de Defensiestaf te Evere. Dit zou weleens het begin kunnen zijn van een lange reeks. De stilte van Minister Steven Vandeput dwingt ons om na de betoging van 15 november 2016 opnieuw actie te ondernemen.

Sinds aanvang van zijn mandaat hebben de verschillende ontmoetingen nooit geleid tot eigenlijk overleg over dossiers zoals de strategische visie, de uitvoering van het implementatieplan van de kwartieren, de outsourcing, de outplacement. Om een dialoog te voeren moet men immers met twee zijn!

Ter herinnering, het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft tot tweemaal toe een ontmoeting gevraagd met de eerste minister… zonder succes tot nu toe!

Om de woorden te herhalen van het Kabinet van Minister Vandeput op 22 februari 2017 voor de openbare dienst, "de tijd is gekomen om de dialoog op een constructieve wijze voort te zetten met de vakbonden."

VSOA Defensie verwacht hetzelfde voor het militair en burgerpersoneel van het laatste Ministerie van ons land ... of moeten we ons verwachten aan een bedanking van de regering zoals deze van 15 oktober 2016?

De Minister is verplicht om verantwoording af te leggen bij het Defensiepersoneel en duidelijkheid te scheppen over de toekomst na bijna twee jaar.

Edwin Lauwereins,
Voorzitter VSOA Defensie