Waar blijven de beloofde 400 miljoen voor de strijd tegen terrorisme?

12/01/2016 - 14:16

Persmededeling VSOA-Politie

(12/01/16) - Op 19 november kondigde de Eerste Minister bij de Kamer achttien maatregelen aan om het terrorisme te bestrijden. De eerste maatregel was het vrijmaken van een buitengewoon budget van 400 Miljoen € voor de drie veiligheids- en inlichtingendiensten.

Wat de geïntegreerde politie betreft, hebben zowel de federale politie als de korpsen van de lokale politie nood aan een groot stuk van dit buitengewoon budget.

Als wij informeren bij de betrokken kabinetten krijgen wij niet hetzelfde antwoord in het kader van de realiteit van deze 400 Miljoen. Het kabinet van de Eerste Minister blijft deze realiteit verzekeren terwijl het kabinet van Binnenlandse Zaken vermeldt dat men, voor de “Politie”, eerst de reeds beloofde investeringen (ook niet helemaal reëel) van dat bedrag zal moeten in mindering brengen.

Wij vragen met aandrang dat de politieke overheden hun beloftes vóór eind januari zouden verwezenlijken. Het zou voor de bevolking alsook voor politieambtenaren onaanvaardbaar zijn dat deze ‘beslissing’ een dode letter wordt.

Het VSOA Politie eist nu dat woorden in daden omgezet worden!

Vincent GILLES, Nationaal voorzitter
Vincent HOUSSIN, Nationaal ondervoorzitter