Een jaar vol uitdagingen


  • Pensioenen: stand van zaken
  • Sportief het nieuwe jaar in
  • Algemene vergadering VSOA-Onderwijs
  • Verlof is een recht

Overheidspensioenen: stand van zaken
Medio januari 2018 kenden we een nieuwe uitbraak van koortsachtigheid zowel bij onze leden als bij de pers over de zware beroepen.

People @ core : verlof is een recht
Begin vorig jaar kondigde bpost maatregelen aan om het welzijn van het personeel te verhogen.

Ta-Die-Ta-Die. HELP !
De nieuwe demografische uitdagingen en de vergrijzing van de bevolking brengen een verhoogde vraag naar gezondheidszorgen met zich mee.

Sportief het nieuwe jaar in
Defensie hecht veel belang aan het sportbeleid. Het militair beroep vraagt nu eenmaal een aangepaste fitheid gedurende de ganse loopbaan.

Algemene vergadering VSOA-Onderwijs
Eind vorig jaar vond de Algemene Vergadering van het VSOA-Onderwijs plaats. Verslag uitgebracht over de werking van het afgelopen jaar. Maar er was ook tijd en ruimte voor gastsprekers.