Een taks op de robot ?


  • Waarom lid worden van een vakbond?
  • Bedankt Anneliese
  • Het is nu welletjes geweest !
  • Moeilijke onderhandelingen

Robotten belasten om de Sociale Zekerheid te vrijwaren ?

En inspiratiebron kan gevonden worden in wat Bill Gates zegt in een interview met de Internetsite Quartz. Hij meent in wezen dat de robotten die door de industrie worden gebruikt, zouden moeten belast worden, waardoor een compensatie zou ontstaan voor de inkomensderving die voortspruit uit het verdwijnen van de belastingen en sociale bijdragen die betaald worden door de werknemers die er door vervangen worden.

Het geld uit die belasting zou moeten gebruikt worden om bepaalde domeinen te verbeteren, waar de mens niet kan vervangen worden door de machine. Meer in het bijzonder, de sociale banen, de opvoeding en onze Sociale Zekerheid in brede zin. Die belasting zou niet onbetaalbaar mogen zijn, want anders zou ze de innovatie en investering beperken. Maar de robotisering de bovenhand laten nemen zonder ze te controleren en laten deelnemen aan de gemeenschappelijke inspanningen zou schadelijk zijn voor de samenleving.

Syndicale premies 2016
Zoals elk jaar heeft elk statutair of contractueel personeelslid van de openbare diensten een "aanvraag van de syndicale premie 2016” ontvangen in het eerste kwartaal van 2017.

Moeilijke onderhandeling
Op 23 maart bereikte 2017 VSOA-Proximus, met de 2 andere representatieve vakorganisaties, een akkoord met het management van Proximus.

Waarom lid worden van een vakbond?
Waarom het nuttig en zelfs noodzakelijk is om zich aan te sluiten bij een vakbond.

Bedankt Anneliese
Na een carrière van 42 jaar bij de rechterlijke orde, waarvan 5 jaar bij het VSOA, kan Anneliese nu eindelijk genieten van een welverdiend pensioen.

"Het is nu welletjes geweest"
Dit maakten wij samen met de twee andere representatieve syndicale organisaties op woensdag 8 maart minister van Openbaar Ambt Steven Vandeput duidelijk.