Het Veiligheidskorps of de Directie Bewaking en Bescherming


  • Sociale verkiezingen bij de NMBS
  • bpost : het personeel is kwaad
  • Federale overheid ‘nieuwe stijl’

Een opfrissing

In het zogenaamde ‘Kerstakkoord van 22 december 2015’ besliste de federale regering om een nieuw politiekorps op te richten, genaamd ‘Directie Bewaking en Bescherming’. Bij de opstart werd het ons onmiddellijk duidelijk dat dit een project van lange adem was.

De Directie bewaking en bescherming (afgekort DAB) situeert zich binnen de Federale Politie onder de Algemene Directie van de Administratieve Politie (DGA) onder de gespecialiseerde steun.

De Directie Bewaking en Bescherming zal dus instaan voor ondersteuningstaken over het ganse land met als gemeenschappelijk kenmerk: geen volledige politionele bevoegdheden voor de uitoefening.