Statuten van het VSOA


STATUTEN VAN HET VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT

De huidige Statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 29 november 2008 en bekrachtigd door het Nationaal Bureau van de ACLVB van 15 december 2008.

BENAMING, SOCIALE ZETEL, DOELSTELLINGEN.

Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, afgekort VSOA, in het Frans SLFP, Syndicat Libre de la Fonc-tion Publique en in het DuitsFGOD, Freie Gewerkschaft für den Öffentlichen Dienst, is de openbare sector van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB).

De sociale zetel van het VSOA en zijn Secretariaat-Generaal zijn gevestigd Lang Levenstraat 27-29 te 1050 Brussel.

Het VSOA is een vakorganisatie die op nationaal en internationaal vlak werkzaam is en die de belangen van al de categorieën van het personeel in overheidsdienst verdedigt.

  1. hoofdstuk 1. benaming, sociale zetel, doelstellingen 2
  2. hoofdstuk 2. lidmaatschap, ontslag, sancties, uitsluiting 2
  3. hoofdstuk 3. structuren van het vsoa 3
  4. hoofdstuk 4. financieel beheer 7
  5. hoofdstuk 5. allerlei bepalingen 8