Sector "Hulpverleningszones"

De sector is uitsluitend samengesteld uit mensen die werkzaam zijn in een brandweerdienst en gelast zijn met het organiseren van het overleg of de onderhandelingen binnen de verschillende hulpverleningszones.

Acties van de sector « Hulpverleningszones »

  • De sector heeft als doel binnen de hulpverleningszones afgevaardigden te hebben die het overleg, de onderhandelingen en de verschillende proeven die binnen hun zone worden georganiseerd, opvolgen.
  • Het « federaal comité brandweer » is samengesteld uit afgevaardigden van het VSOA binnen de prézones of toekomstige hulpverleningszones.
  • De voorrechten van de vakorganisaties moeten binnen elke zone over heel het land geëerbiedigd worden. De afgevaardigden zullen steeds een beroep kunnen doen op de leden van het bureau van de sector om hulp of raad te bekomen.
  • De voorzitter van de sector staat in voor het organiseren van de besprekingen binnen dat comité; hij werkt in nauwe samenwerking met de voorzitter van de groep LRB.
  • De afgevaardigden van het VSOA die actief zijn binnen de zones, zullen al de nodige documentatie krijgen die nodig zijn voor de uitvoering van hun taak.

De afgevaardigden zullen ingelicht worden over de procedures met betrekking op die werkzaamheden en over hun rechten en verplichtingen ten opzichte van het syndicaal statuut.

Samenstelling van de sector « Hulpverleningszones »

Labourdette Eric
Verantwoordelijke leider en voorzitter van de sector - DBDMH BHG (Brussel)
0475/86 75 85
labourdette.eric@skynet.be

Peeters Dominiek
Vaste gemachtigde Ondervoorzitter van de sector en verantwoordelijke voor Vlaanderen  - Adjudant Vilvoorde
0479/ 47 00 81
dominiek.peeters1@telenet.be

Vandenberk Peter
Vaste gemachtigde Ondervoorzitter van de sector en verantwoordelijke voor Wallonië - IILE (Luik)
0497/ 55 03 94
peter.vandenberk2@gmail.com

Hendrickx Joël
Ondervoorzitter van de sector voor Brussel - Sergeant DBDMH (Brussel)
0492/ 91 73 98
jhendricslfp@gmail.com   

Wibin Anne
Vaste gemachtigde Penningmeester van de sector - Officier DBDMH (Brussel)
0492/ 91 73 87
Anne.wibin@firebru.irisnet.be

Orys Daniel
Adjunct-penningmeester van de sector - Adjudant DBDMH
0499/ 86 83 56
daniel.orys@firebru.irisnet.be

Cornero Olivier
Vaste gemachtigde Secretaris van de sector voor Wallonië - SI La Louvière
0474/ 74 88 53
corolive@hotmail.com

Van Elder Nathalie
Secretaris
02/208 82 03
nathalie.vanelder@firebru.brussels

Janssens Geert
geert.janssens@zvbw.be

Verhoelst Peter
peterverhoelst@gmail.com

Walckiers Christian
christian.walckiers@zvbw.be

Voor bijkomende informatie:
Labourdette Eric, 0475/86 75 85
labourdette.eric@skynet.be