Statuten van het VSOA


Statuten van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van het VSOA van 28.11.2017 en bekrachtigd door het Nationaal Bureau van de ACLVB van 16.01.2018.