Trop is te veel !

Het is genoeg geweest, Mijnheer Bacquelaine !

  • een steeds langere loopbaan,
  • alsmaar later met pensioen,
  • afbouw diplomabonificatie voor onze pensioendatum,
  • einde gratis diplomabonificatie voor ons pensioenbedrag,
  • dreigend verlies van ons tantième,

Om de onophoudelijke aanvallen op ons overheidspensioen aan te klagen,

Afspraak op 25 januari om 14 u. voor het Maison communale van Chaudfontaine !

Download de affiche