Unieke pensioenbetaling

pin
04.03.2019

In juli 2018 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wet goed die de unieke pensioenbetaling vastlegt.

Voortaan zal elke gepensioneerde op eenzelfde datum het geheel van de pensioenen ontvangen die zijn verschuldigd door de Federale Pensioendienst (FPD), dit ongeacht het pensioenstelsel (ambtenaren, werknemers of zelfstandigen).

Vanaf 1 januari is de Pensioendienst gestart met de unieke betaling van de pensioenen. De unieke betaling heeft enkel betrekking op de gepensioneerden die:

  • één of meerdere ambtenarenpensioenen ontvangen in combinatie met één of meerdere pensioenen uit de andere stelsels. Zij ontvangen vanaf 1 januari 2019 alle pensioenen die de Pensioendienst hen uitbetaalt op hetzelfde moment;
  • één enkel ambtenarenpensioen op het einde van de maand ontvangen. Vanaf 1 januari 2019 wordt hun pensioen rond de 24e van de maand betaald.

In de betaalkalender vindt u de betaaldatums van uw pensioen(en) voor 2019. De kalender houdt rekening met de wijzigingen in de betaaldatums naar aanleiding van de start van de unieke betaling in 2019.

Meer informatie via de website van de unieke betaling