Afscherming privéadressen van politieambtenaren bij klachten werkelijkheid

26.07.2016

VSOA-Politie ijvert er al jaren voor om politieambtenaren beter te beschermen tegen valse klachten, geweld en allerlei dadergroepen die uit zijn op wraak. Meer dan 85% van de klachten tegen politieambtenaren zijn vals of ongegrond. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch dat het werkadres wordt vermeld in de administratieve en gerechtelijke dossiers, en niet het privéadres. Zo kan de privacy en de veiligheid van de politieambtenaren en hun gezin beter worden beschermd.

Al in december 2011 werd het voorstel om de privéadressen af te schermen bij klachten opgenomen in het “globaal plan geweld tegen politieambtenaren”. Dit plan werd overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en die van Justitie.

Begin januari 2013 hebben we de beide bevoegde ministers aangeschreven, en werden we ontvangen in de Senaatscommissie waar we onze voorstellen uitgebreid naar voren hebben gebracht.

De huidige regering heeft momenteel een wetsvoorstel klaar dat ertoe strekt dat er geen melding meer moet worden gemaakt van het persoonlijk adres wanneer een klacht wordt neergelegd tegen of door een politieambtenaar. De betrokken collega zal dus kunnen kiezen op welk adres hij woonst kiest, en waar de eventuele oproepingen en betekeningen zullen worden gedaan.

VSOA-Politie kan enkel maar toejuichen dat men deze stap eindelijk zet.