Moeten we wachten op een drama?

06.10.2016

De minister van Defensie verkondigde tijdens de Kamercommissie dat er geen reden is om het dreigingsniveau te verhogen voor de militairen en militaire installaties, aangezien er geen gevaar is. Zijn het verklaringen zoals deze die een gevoel van veiligheid moeten geven aan onze militairen? Er zijn maatregelen genomen door Minister Jambon voor de politie, er worden verklaringen gegeven door Minister Vandeput voor Defensiepersoneel!

VSOA-Defensie eist concrete maatregelen en vindt dergelijke verklaring schandalig gezien het incident dat heeft plaatsgevonden. De analyse van de minister is niet correct.
Er zijn wel degelijk indicatoren die aantonen dat onze militairen in hun functie en in uniform duidelijk potentiële doelwitten zijn.

Sinds begin augustus heeft het VSOA-Defensie de minister van Defensie, Steven Vandeput, gealarmeerd over de noodzakelijkheid van bijkomende veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van onze militairen tijdens dienstreizen, zonder succes. Welke nodige risicoanalyses zijn uitgevoerd, zodat de minister tot een dergelijke conclusie komt?

Minister Jambon nam zijn verantwoordelijkheid door het nemen van beschermingsmaatregelen voor de politie. Moet Defensie passief afwachten tot een ongeval gebeurt om eindelijk te reageren?

We vragen onze minister om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het te laat is!
 VSOA-Defensie vraagt ​​dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd en voorgesteld zonder nog meer tijd te verliezen.

Edwin Lauwereins,
Voorzitter VSOA-Defensie