Vakbonden Openbare Diensten voeren actie voor het behoud van "Sterke Openbare Diensten"

17.06.2013

 UPDATE  (17/06/13) - Maandag 24 juni 2013 komen twee vakbonden van de Openbare Sector - ACOD en VSOA – samen in Brussel. Met een positieve actie willen we de burgers ervan bewust maken dat het behoud van sterke openbare diensten broodnodig is, nu en in de toekomst.Dagelijks staan de werknemers van de Openbare Sector ten dienste van burgers en samenleving. Hun belang mag dan ook niet onderschat worden. Een efficiënte en goed georganiseerde openbare sector vrijwaart de rechten van elke burger, garandeert dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving en dat niemand wordt uitgesloten.

Openbare diensten staan voor :

  • nabije mobiliteit
  • frequente postbedeling
  • betaalbare energie
  • kwaliteitsvolle telecommunicatie
  • rechtvaardige fiscaliteit
  • verantwoordelijke administraties
  • betrouwbare gezondheidszorg
  • verzekerde veiligheid
  • goed onderwijs
  • gevarieerde cultuur

Daar zetten onze statutaire en contractuele ambtenaren zich voor in: elke dag en voor elke burger.

Voorwaarde is wel dat er voldoende en gemotiveerd personeel aanwezig is. We verzetten ons dus radicaal tegen sluipende afslankingen en inbreuken op de pensioenen en we eisen een correcte verloning. Voorts kan er geen sprake zijn van een verdere afbouw van de systemen van loopbaanonderbreking, als we het evenwicht tussen werk en gezin in de openbare sector willen behouden. Het is bovendien onaanvaardbaar dat overheidsbudgetten in evenwicht worden gebracht ten koste van de goede werking van de openbare diensten.


Openbare diensten zijn geen eiland. Ze maken integraal deel uit van een open samenleving die zich verzet tegen elke vorm van discriminatie. Openbare diensten zijn er voor iedereen.