Dreigingsanalyse door het OCAD na moord op een politieagent in Frankrijk

15.06.2016

Het OCAD heeft op basis van informatie en elementen die zij in hun bezit hebben een nieuwe dreigingsanalyse gemaakt en heeft bij monde van haar Voorzitter Dhr. Paul van Tichelt een verbazende en voor de politiemensen een onbegrijpelijke conclusie getrokken. Het dreigingsniveau voor de bevolking (en voor de plaatsen waar er veel mensen samen zijn) blijft op niveau 3 terwijl het dreigingsniveau voor de politiemensen behouden blijft tussen 2 en 3.

Blijkbaar leiden de aanbevelingen van dit document (wat wij nog niet in ons bezit hebben) naar verschillende interpretaties binnen de politiezones en we stellen vast dat er korpschefs zijn die het dreigingsniveau voor de politiemensen van hun korpsen op 3 hebben geplaatst waardoor er toch wel verschillen ontstaan tussen de politiemensen.

Donderdagmorgen hebben wij een ontmoeting met de directeur van het OCAD en we zullen hem van  jullie onbegrip en vragen in kennis stellen :

  • Waarom beperken de analyses van het OCAD zich tot een technocratische analyse en houdt men geen rekening met de nationale context? Waarom een niveau 3 voor de bevolking en een niveau 2 voor de politiemensen die ook deel uitmaken van de bevolking en zelfs op de eerste lijn staan om deze te beschermen ?
  • Waarom interpreteren sommige korpschefs de aanbevelingen van het OCAD?
  • Waarom worden niet alle politiemensen gelijk behandeld : bijvoorbeeld zoals ze allen wensen , het recht hun wapen altijd en overal te dragen?
  • ……

Het blijft toch een feit dat, alhoewel we een onderscheid dienen te maken van wat er in de pers verschijnt en over welke informatie de analisten van het OCAD beschikken, er wel degelijk een psychologische belasting  bij de politiemensen bestaat die we niet zomaar mogen negeren.

We houden jullie op de hoogte van het resultaat van de vergadering van donderdagmorgen.

Vincent Gilles
Nationaal voorzitter VSOA-Politie

Vincent Houssin
Nationaal ondervoorzitter VSOA-Politie