Kantorenbeleid van bpost is een “selffulfilling prophecy”

14.07.2016

Volgens de pers is het aantal klanten in de postkantoren in 5 jaar met 25% gedaald. Minister De Croo laat uitschijnen dat bpost daarop de tering naar de nering zet en dat dit gebeurd is na sociaal overleg. De werkelijkheid is enigszins anders. De vakbonden werden hooguit op de hoogte gesteld van deze beslissing. Dit is wel wat anders dan na sociaal overleg.

Wij hebben onze bezorgdheid uitgesproken over deze ingeslagen weg. Bpost vervreemdt op die wijze steeds meer van haar cliënteel, het aanbod wordt afgebouwd in plaats van nieuwe mogelijkheden of nieuwe producten aan te bieden. Voor de afhaling van poststukken is in vele gevallen geen alternatief dat voldoende privacy biedt aan de klant.

Wij vakbonden vrezen dat zowel de klant door verlies aan mogelijkheden als de tewerkstelling en het betrokken personeel slachtoffer zijn van de besparingswoede van het bedrijf. De officiële besparing op het personeel gedurende deze periode is groter dan de daling van het aantal klanten met 25 %!

Het is het verhaal van de kip en het ei. Immers, als je niet meer voldoende aanwezig bent dan kan je de klant ook niet meer dienen.

Wie vertrekt wordt niet meer vervangen!
Wij stellen nu al regelmatig vast dat postkantoren een ganse dag gesloten blijven wegens personeelsgebrek, en bpost vertikt het om het noodzakelijke contingent aan personeel op pijl te houden. Wie vertrekt wordt quasi niet meer vervangen. Dit ontmoedigt nog eens extra de klant om nog naar het postkantoor te komen én het verhoogt tevens de stress voor betrokken personeel want zíj krijgen de verwijten van de klanten naar hun hoofd geslingerd.

Bpost gaat vanaf september 2016 het aantal openingsuren nog extra verminderen.

Wij vrezen dat met deze maatregel het aantal klanten nog sneller zal afnemen en het pad geëffend wordt om binnen afzienbare tijd een massa kantoren te sluiten, niet vanuit een lange termijnvisie, maar gewoon om de aandeelhouder op korte termijn tevreden te stellen met behulp van de bespaarde uitgaven aan gebouwen en personeel!

Marc De Mulder
Voorzitter VSOA-Post