Militaire betoging tegen de verhoging van de pensioenleeftijd

16.11.2016

Half oktober werd met één brute pennentrek en zonder enig overleg het pensioenstelsel van het militair personeel door de regering afgeschaft. Na de vele maatregelen van besparingen is de maat duidelijk meer dan vol.Vandaag toonden meer dan 9000 militairen hun ongenoegen. 
De boodschap is duidelijk: we willen geen brute verlenging van de loopbaan!

We eisen respect voor de dagdagelijkse inzet van het militair personeel. 
We verwachten dat de regering en de minister van Defensie zich inzetten voor:

  • Een correcte erkenning van het zeer specifieke karakter van het militaire beroep.
  • Specifieke maatregelen binnen het departement op structurele basis, die uitzicht geven op haalbaarheid van een loopbaan als militair en op een leefbare transformatie voor iedereen.

Bovendien staan we op de vooravond van alweer een transformatie met het oog op verjonging van Defensie. Ook vanuit dit perspectief verwachten we dat de minister respectvol omgaat met zijn personeel.

De minister gaf ons volgende boodschap mee:
Hij wil de medewerkers een toekomst bieden die ze verdienen. 
Hij wil ijveren voor de specificiteit en maakte ondertussen een eerste afspraak, maandag, met zijn collega, minister van Pensioenen om het overleg dit jaar nog op starten.

Op 22 november zullen wij alvast gehoord worden door de voorzitter van het Nationaal Pensioen Comité.

De manifestatie van vandaag gaf alvast een krachtig signaal, maar het werk is niet af. 
We zullen als gemeenschappelijk front ons in de komende dagen, weken en maanden blijven inzetten met gerichte initiatieven in onze strijd voor het respect dat de militair verdient.

Edwin Lauwereins
Voorzitter VSOA-Defensie

 

Fotoreportage