Na 16 jaar zonder loonsverhoging is een herziening geen onterechte eis!

27.07.2016

De politie heeft al meer dan 16 jaar geen enkele loonsverhoging gekregen. Nochtans proberen sommige politici de publieke opinie wijs te maken dat de politiemensen grootverdieners zijn. De cijfers wijzen nu echter uit dat de lonen van de politie beduidend lager liggen dan deze van de ambtenaren. Terwijl het net de bedoeling was, bij de creatie van het statuut , dat de politie beter zou betaald worden. Niet dus ….
Ondanks de extra opleiding, de permanente beschikbaarheid en niet in het minst de risico’s waar men aan blootgesteld wordt.

De overheid heeft ons zwart op wit beloofd om de evolutie van de loonschalen van het openbaar ambt te zullen volgen. Het wordt dan ook tijd dat de zogenaamde appreciatie voor de politie omgezet wordt in daden.

VSOA-Politie roept de minister van Binnenlandse zaken dan ook op om na het parlementair verlof zo snel mogelijk rond de te zitten om concrete onderhandelingen te voeren rond de herziening van de baremische loonschalen, voor zowel operationeel als Calog-personeel.

Onze eisen zijn drieledig :

  • Weddeverhoging
  • Verlenging van de weddeschalen
  • Voorzien van bijkomende loonschalen

Na 16 jaar geen eurocent bijgekregen te hebben, en tevens te moeten vaststellen dat de weddeschalen van het openbaar ambt inderdaad een positieve evolutie hebben gekend – meer nog ze hebben die van de politie voorbijgestoken – is de eis om ook onze weddeschalen te herzien legitiem.

Vincent Gilles, nationaal voorzitter VSOA-Politie

Vincent Houssin, nationaal ondervoorzitter VSOA-Politie