Pensioenafbraak: onvolledige informatie van regering is doordachte strategie!

24.10.2016

VSOA eist opheldering!

De besparingen voor alle ambtenaren en de afschaffing van de bijzondere pensioenstelsels van defensie, spoor, politie … zijn onverteerbaar.

De regering communiceert bewust onvolledig.

Wie weet nog welke pensioenrechten hij heeft: wanneer, hoeveel, overgangsmaatregelen…?

Niemand weet nog waar hij aan toe is.

  • Dit is niet zonder reden. Daar werd over nagedacht!
  • Het is een strategie, onrust en wantrouwen woekeren. En dat is de bedoeling.
  • De regering wil de solidariteit tussen de verschillende sectoren van de openbare diensten breken.
  • De politieke leiders kiezen voor een duidelijk scenario: “de ontmanteling van de openbare diensten”.

VSOA wil duidelijkheid om het personeel correct en in volle vertrouwen te informeren.

VSOA eist concrete en samenhangende voorstellen op de onderhandelingstafel.

François Fernandez-Corrales
Algemeen voorzitter