Zijn de magistraten echt bekommerd om hun personeel?

07.06.2016

De magistraten kaarten met hun actie van 7 juni 2016 de malaise bij justitie aan. Gemakshalve nemen zij in dezelfde beweging het personeel mee om hen te ondersteunen.
Bij acties van het personeel in het verleden, liet net diezelfde magistratuur uitschijnen dit niet te appreciëren en oefende ze soms zelfs druk uit op het personeel om niet deel te nemen aan syndicale acties.

Vandaag trachten zij dit personeel echter voor hun kar te spannen. Waarom? Eigen belang? Wie kent het antwoord?

In elk geval werden wij als syndicale organisatie niet bij de actie betrokken.

VSOA-Rechterlijke Orde is evenwel zeer bewust van de moeilijke situatie waarin justitie zich bevindt en blijft zich dan ook constructief opstellen tijdens de onderhandelingen, in het belang van het personeel en voor een beter en performanter justitieel apparaat.

Guy Van Cauwenberghe                        
Voorzitter VSOA-Rechterlijke Orde