VSOA Politie brengt het dossier “agenten van politie” op de onderhandelingstafel

30/09/2015 - 19:45

(30/09/15) - Op 30 september 2015 werd het dossier van VSOA Politie in verband met de agenten van politie op het onderhandelingscomité voor politiediensten besproken. Onze vraag is tweeledig: de problematiek met betrekking tot de bewapening en het statuut van agenten van politie.

Uit onze bevraging bleek dat 91% van de agenten van politie voorstander  is voor het dragen van een dienstwapen. Uiteraard worden hier een aantal voorwaarden aan gekoppeld zoals training, slagen in een opleiding, …
Verder pleiten wij om op korte termijn een extra interne sociale promotie te organiseren, waarbij de agenten van politie de kans krijgen om door te stromen naar het basiskader.

De voorzitter van het onderhandelingscomité wenst onze vraag met de nodige aandacht behandelen. Ook de minister van Binnenlandse Zaken schaart zich achter onze voorstellen en mandateert de voorzitter van het onderhandelingscomité om deze onderhandelingen verder te zetten..

De rondvraag bij de andere vakorganisaties resulteert in een negatief  advies van slechts één vakorganisatie.

Er wordt een werkgroep opgericht onder leiding van de voorzitter van het onderhandelingscomité en een afgevaardigde van de vaste commissie van de lokale politie. Uiterlijk eind 2015 wenst hij met een concreet uitgewerkt voorstel naar het onderhandelingscomité te komen.

VSOA Politie heeft het dossier “agenten van politie” onder de aandacht gebracht. Nu nog de concrete uitwerking ervan. Wij houden jullie verder op de hoogte van de onderhandelingen!